จังหวัดสุโขทัยเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และติดตาม โคก หนอง นา อำเภอศรีสำโรง

🌐แดนคนดีศรีสำโรง
ทำ (1)ต้องได้มากกว่ากว่า (1)
🌶🥬🍆เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และติดตาม โคก หนอง นา อำเภอศรีสำโรง

📝วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางลำพา สุขเกษม พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ​ ติดตามการสร้างฐานการเรียนรู้ และการบริหารครุภัณฑ์​ 6 รายการ แปลง CLM อำเภอศรีสำโรง จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. แปลง นายสุทน นาหุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลวังลึก
2. แปลงนางสาวอัญชลี เพ่งกิจ หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะตาเลี้ยง
3. แปลงนางซิลา โชติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่

📸สพอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย รายงาน

#โคกหนองนาสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI

(Visited 1 times, 1 visits today)