ประชุมหารือข้อราชการ ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🦋วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพลโทสุริยะ เอี่ยมสุไร แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมคณะ ประชุมหารือข้อราชการ ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีข้อราชการสำคัญ ดังนี้
– การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ปี 2565
– การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุโขทัย
– การเตรียมความพร้อมรองรับโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ภายหลังการระบาดของโรคโควิด 19
– สถานการณ์พื้นที่ป่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
– ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย สถานการณ์อาชญากรรม และอาชญากรรมทางไซเบอร์

📌ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อนำข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมาขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#TeamComeTrue
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#ทีมแห่งความสำเร็จ
(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)

(Visited 1 times, 1 visits today)