ประชุมทีมงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานประสานฯและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌟พช.สุโขทัยทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

(t)(e)(a)(m) (c)(o)(m)(e)
(t)(r)(u)(e)
⭐️ทีมแห่งความสำเร็จ⭐️

📆วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.ภายใต้การบริหารงานของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประชุมทีมงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานประสานฯและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
– สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1
– การทบทวนและทำความเข้าใจระบบสารบรรณ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพตามที่ระเบียบกำหนด
– สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 1
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ภาพ(digital camera) : ข่าว (ข่าว) : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Cdd Sukhothai Smart Office
#Big data
#teamcometrue
(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)

(Visited 1 times, 1 visits today)