ประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🗓️ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
✨ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จำนวน 53 คน โดยมีเนื้อหาวิชาในการประชุมดังนี้
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
– การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย โดย นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
– แบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่กลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน โดย จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและวิทยากรภายนอก
ณ โรงแรมธนะวงศ์ พูล วิลลาตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeForGood
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)