ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2566

🌟พช.สุโขทัยทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

(t)(e)(a)(m) (c)(o)(m)(e)
(t)(r)(u)(e)
⭐️ทีมแห่งความสำเร็จ⭐️

📱(s)(u)(k)(h)(o)(t)(h)(a)(i) (s)(t)(a)(r)(t) (u)(p)!!

“(9) อำเภอ พร้อม (9) สู่การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2566

📝วันที่ 22-29 ธันวาคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอวางแผนและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในทุกครัวเรือนสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์และใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
3. เพื่อนำเสนอผลคุภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้สาธารณชนได้รับทราบ
4. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. อธิบายทำความเข้าใจตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.ประจำปี 2566-2570 พร้อมสาธิตการเข้าใช้งานโปรแกรม Smartbmn และเชิญชวนผู้จัดเก็บลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2566

📌โดยวันที่ 22-29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ดำเนินการโครงการดังกล่าว ครบแล้วทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย มีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 1,231 คน

ภาพ(digital camera) : ข่าว (ข่าว) : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#Smartbmn
#teamcometrue
(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)

(Visited 1 times, 1 visits today)