ข่าวประชาสัมพันธ์

“เริ่มแล้ว จังหวัดสุโขทัย เปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พลิกวิกฤต COVID-19 เตรียมสร้างรายให้ชุมชน”

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน(รอบบ่าย) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน 4 อำเภอ”

จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศคึกคัก

“พช.สุโขทัย Kick off เปิดศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”