ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุโขทัย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สู่เป้าหมาย พลังสตรีบริหารจัดการกองทุนฯประสบผลสำเร็จ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย ระดมสรรพกำลัง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

พ่อเมืองสุโขทัย นำทัพ ปลูกตาลต้นที่ 10,000 ปลูกเพื่อพ่อ “ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ เกาะกลางรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

“พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดสุโขทัย”

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ โคก หนอง นา พช. สุโขทัย ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเป้าหมายฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 สานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง