#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายประนทต์ ปัจฉิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

21 เมษายน 2559 /

14:32 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ การจัดเวทีที่2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านฝั่งหม

20 เมษายน 2559 /

16:24 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ณ บ้านอ้อมรอบ หมู่ 12 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

20 เมษายน 2559 /

16:20 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

19 เมษายน 2559 /

16:50 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดสากล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดสุโขทัยและเครือข่ายร่วมพัฒนา

19 เมษายน 2559 /

16:49 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับฟังการประชุมผ่านวีดีโอทางไกล รับมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับ

11 เมษายน 2559 /

15:49 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ซึ่งมีการสาธิตการตรวจวัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิธีตรวจหาสารเสพติด

11 เมษายน 2559 /

15:47 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยมีนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดด้วย เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประช

11 เมษายน 2559 /

15:23 น.