ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย