#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย เป็นความภาคภูมิใจของเราชาว พช.สุโขทัย

31 มีนาคม 2559 /

14:43 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

31 มีนาคม 2559 /

14:16 น.