#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ลงพื้นที่คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และอบต./เทศบาลตำบลใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท

22 มีนาคม 2559 /

22:44 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 42 ปี จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

16 มีนาคม 2559 /

22:43 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#บรรยากาศตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้จังหวัดสุโขทัย หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด มีการจัดแสดงรำวงย้อนยุค มีสินค้าและร้านอาหารจากอำเภอต่างๆมาจำหน่าย และร้านค้ากาชาดคืนความสุขให้ประชาชน

12 มีนาคม 2559 /

09:47 น.