ข่าวประชาสัมพันธ์

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เดินทางเข้ารับตำแหน่ง เข้าสักการะพระแม่ย่า และรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีน้องพี่ พัฒนาชุมชนสุโขทัย และเครือข่ายภาคีการพัฒนา ร่วมให้การต้อ

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำขบวนฝ่ายสตรีรวมใจเทิดพระเกียรติพระแม่ย่

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค