ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าขอพรปีใหม่จากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน