#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำขบวนฝ่ายสตรีรวมใจเทิดพระเกียรติพระแม่ย่

07 กุมภาพันธ์ 2559 /

17:24 น.

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

04 กุมภาพันธ์ 2559 /

17:12 น.