ข่าวประชาสัมพันธ์

สุโขทัยแถลงข่าว และประชุมวางแผนบูรณาการหน่วยงานทำโครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ในการแก้ไขปัญหาความยากจน วางเป้าหมายเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 จำนวน 200 ครัวเรือน และทุกครัวเรือนที่มีปัญหา ต้องได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหา

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

“จัดงานวันสุดท้าย มหกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP “สุโขทัย ดินแดน แห่งความสุข” พบกับจุดเช็คอิน ชิคๆ มนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ OTOP อันเลื่องชื่อ”