ข่าวประชาสัมพันธ์

สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ขานรับ นโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน”

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา ขบวนพลังสตรี สวมใส่ผ้าไทย รวมใจรำสักการะพระแม่ย่า เปิดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2565 จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดใหญ่ พิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่าเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงกับพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย เตรียมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ งานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 รวม 10 วัน 10 คืน

พช.สุโขทัย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงาน และนำเสนอผลการดำเนินงาน การดำเนินโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 งดงาม วิจิตรตระการตาผ้าไทย ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”บูรณาการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สวมใส่ผ้าไทยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ต้อนรับการเปิดเมือง สนองนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 งดงาม วิจิตรตระการตาผ้าไทย ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”บูรณาการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สวมใส่ผ้าไทยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ต้อนรับการเปิดเมือง สนองนโยบายรัฐบาล