ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมทำบุญไหว้พระถวายสังฆทาน สักการะพระแม่ย่า เก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน องค์พระแม่กวนอิม และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสุโขทัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 รวม 9 รางวัล และการมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย

นที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณแยกบ้านนา ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

นที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุวิน  พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิน  พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

นที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด