ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่

(28/10/2564)