ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ด่วน !!!! ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือน 15,000 บาท รับสมัครวุฒิปริญญาทุกสาขา

(08/10/2563)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยสถานที่รับสมัครของจังหวัดสุโขทัย กำหนดที่ตั้งรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆสามารถดาวโหลด ได้ตามเวปไซต์นี้ https://www.cdd.go.th/

(25/08/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ๔ ร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/08/2563)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ๔ ร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/07/2563)

ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ๔ ร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/07/2563)

เปิดเผยราคากลาง จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 4 ร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลักส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ

(10/07/2563)