คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

(23/11/2563)

ด่วน !!!! ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือน 15,000 บาท รับสมัครวุฒิปริญญาทุกสาขา

(08/10/2563)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยสถานที่รับสมัครของจังหวัดสุโขทัย กำหนดที่ตั้งรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆสามารถดาวโหลด ได้ตามเวปไซต์นี้ https://www.cdd.go.th/

(25/08/2563)