#สุโขทัยดินแดนแห่งความสุข# การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล กชช.2ค ปี 2560 รับทราบปัญหา/อุปสรรคการบันทึกข้อมูล โดยได้ให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย

(Visited 1 times, 1 visits today)