#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข # ผู้นำชุมชนบ้านหน้าวัดลาย ให้การต้อนรับน้องๆจากสโมสรโรโตรี่ นักเรียนแลกเปลี่ยน จาก จ.พิษณุโลก หลายเชื้อชาติ ทั้งหมด13 ท่าน มาศึกษาดูงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง และได้ทดลองทำจริง ดูวิถีชีวิตชาวบ้านคนหน้าวัดลาย ทุ่งหลวง

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข # ผู้นำชุมชนบ้านหน้าวัดลาย ให้การต้อนรับน้องๆจากสโมสรโรโตรี่ นักเรียนแลกเปลี่ยน จาก จ.พิษณุโลก หลายเชื้อชาติ ทั้งหมด13 ท่าน
มาศึกษาดูงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง
และได้ทดลองทำจริง ดูวิถีชีวิตชาวบ้านคนหน้าวัดลาย ทุ่งหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)