#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้นำฐานข้อมูลเรื่องรายได้ปี 2559 ตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ.ข้อที่ 23 จำนวน 52 ครัวเรือน และได้นำข

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้นำฐานข้อมูลเรื่องรายได้ปี 2559 ตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ.ข้อที่ 23 จำนวน 52 ครัวเรือน และได้นำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาโดยการฝึกอบรมอาชีพ ทำไม้กวาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)