คลังเก็บ: บริการของเรา

ครูภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมชาวไทยพวน นายสาธร โสรัจประสพสันติ นายสาธร โสรัจประสพสันติ เจ้าของสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ที่มีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ผืนเก่าที่มีอายุนับกว่าร้อยปี ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของซิ่นทองคำว่า เดิมทีซิ่นทองคำที่ได้มามีเพียงผืนเ

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เตรียมความพร้อมในการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กล

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหน้าวัดลาย ทุ่งหลวง หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2559 นำสินค้าเครื่องปั้นดินเผาไปแสดงและจำหน่าย ในงาน Thailand Industry Expo 2016 ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธ

บ้านวังไผ่สูง อำเภอกงไกรลาศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ชนะเลิศระดับจังหวัด ปี 2559 จัดการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางในตระกร้า โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางอโณทัย แก้วกิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ประชุมร่วมกับเทศบาลตำ