คลังเก็บ: บริการของเรา

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ การจัดเวทีที่2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านฝั่งหมิ

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ณ บ้านอ้อมรอบ หมู่ 12 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จัดประชาคม เวทีที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 6 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท บ้านดอนระเบียง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ม.1 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดเวทีที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ม.6 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย